Onderzoek masterstudenten

In het derde jaar is onderzoek uitgevoerd door masterstudenten van de Universiteit van Utrecht (Onderwijskunde). De volledige theses zijn op te vragen bij de projectleider:

  • Rosa Lopes Cardozo: Is het pilotproject ‘Dyslexie in Transitie’ een passende manier voor de dyslexiezorg in Nederland?
    Op basis van dit onderzoek blijkt dat de betrokkenen zeer tevreden zijn met de manier van werken. Bovendien lijkt de preventieve werkwijze ook bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast zorgt de multidisciplinaire professionalisering ervoor dat men dyslexie in een vroeger stadium kan herkennen, waardoor er ook eerder gerichte interventies gepleegd kunnen worden. Of het project uiteindelijk heeft geleid tot een lager aantal EED-behandelingen, kan pas worden geconcludeerd als er gegevens over langere tijd beschikbaar zijn.
  • Vivanne van Oorschot: De effectiviteit van het preventie programma ‘Dyslexie in Transitie’ op de leesvaardigheid en spelling van leerlingen.
    Uit het onderzoek komt naar voren dat de preventieve aanpak van het project resultaat heeft. Eveneens kan geconcludeerd worden dat het project erin slaagt leerlingen met dyslexie te onderscheiden van de andere leerlingen met een achterstand op lees- en spellingvaardigheid. Alleen de leerlingen met ernstige dyslexie krijgen een verwijzing naar de zorg. Daarnaast lijkt het project bij te dragen aan de lees- en spellingontwikkeling van de leerlingen die geen hardnekkige achterstand (en dus geen dyslexie) hebben. Tot slot is het programma Bouw!, dat ook ingezet wordt in het project als preventief programma, een toevoeging voor het project.
  • Sanne van den Broek:  Blended learning als middel voor professionalisering op het gebied van dyslexie en interdisciplinaire samenwerking.
    In dit onderzoek is onderzocht of de deelnemers na de blended learning training het gevoel hebben daadwerkelijk een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het vervolgtraject voor de leerling en of de online leeromgevingen voldoen aan de kenmerken van effectieve professionalisering. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de blended learning training veel kenmerken van effectieve professionalisering bevat, maar dat in de uitvoering nog wel winst valt te behalen. De deelnemers waarderen de training goed en voelen ze zich na afloop competenter. Het gemiddelde cijfer voor de totale training ligt voor beide deelnemersgroepen rond de 7.

 


 

Praktijkgericht onderzoek met hulp van Stichting Leer- en opvoedingsmoeilijkheden Nijmegen

Na afronding van het operationele deel van het project Dyslexie in Transitie, vindt de wetenschappelijke uitrol plaats, waarvoor de Stichting LOM een subsidie heeft verstrekt. De Stichting LOM is gevestigd in Nijmegen en stelt zich tot doel: het stimuleren en ondersteunen van initiatieven in voorlichting over en onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van ernstige leerproblemen (zoals dyslexie en dyscalculie).

Tijdens het project heeft Wied Ruijssenaars (voorzitter van de Stichting LOM) onbezoldigd meegedacht en heeft Ria Kleijnen (projectleider) systematisch data verzameld. Na analyse en interpretatie worden deze gepubliceerd en toegankelijk gemaakt (via een website).

We danken de Stichting LOM dat zij door haar financiële bijdrage een verdere praktijkwetenschappelijke impuls mogelijk heeft gemaakt.


Kennisrotonde van Nationaal Regieorgaan Onderzoek

Begin 2016 heeft het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) de kennisrotonde gelanceerd, een initiatief van OCW, PO-, VO- en MBO-raad en de onderwijscoöperatie. De kennisrotonde heeft als doel vragen uit de onderwijspraktijk snel en evidence-based te beantwoorden. Iedere onderwijsprofessional kan vragen stellen over alle mogelijke onderwerpen.

Een van de onderwerpen van de kennisrotonde is behandeling van dyslexie en in hun zoektocht zijn ze – naast enkele effectstudies – ook het project ‘Dyslexie in transitie’ op het spoor gekomen. De kennis die we in dit project ontwikkelen wordt meegenomen in de beantwoording van de vragen over behandeling van dyslexie. Op deze manier vindt er valorisatie plaats van hetgeen we samen hebben ontwikkeld.

www.nro.nl/kennisrotonde: de moeite waard om eens een kijkje te nemen!

kennisrotonde