De volgende organisaties en personen vormen de kern van het projectteam:

logo-Amacura/Amalexis

AmaCura / Amalexis

AmaCura is een multidisciplinair samenwerkingsverband van ervaren professionals, die hoofdzakelijk in de specialistische GGZ-zorg en deels in de generalistische GGZ-zorg werken. Er zijn twee afdelingen: Volwassenen en Jeugd.
Amalexis is een zusteronderneming van AmaCura en draagt met zo’n twaalf professionals zorg voor kwalitatieve dyslexiezorg met persoonlijke aandacht voor cliënt en omgeving.
www.amacura.nl

 

logo-Kindante_officieelSchoolbestuur Kindante

Stichting Kindante verzorgt onderwijs in de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Maasgouw, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Kindante richt zich op de kwaliteit van het onderwijs met alles wat daarbij hoort: het kind staat altijd voorop.
Kindante bestuurt 40 basisscholen, drie scholen voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn openbare, bijzondere (katholiek en protestants-christelijk) en algemeen bijzondere scholen. Elke Kindante-school heeft een eigen onderwijskundige aanpak en karakter.
Gezamenlijk hebben de Kindante-scholen ruim 9.000 leerlingen.
www.kindante.nl

 

Gemeenten Westelijke Mijnstreek: Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Stein

 

Projectleiding: dr. Ria Kleijnen

“In alle vormen van onderwijs, waarin ik heb gewerkt (po, vo, ho en wo) heb ik zowel lesgegeven als mede ontwikkeld aan verbeteringen voor kwetsbare kinderen of jongeren. De inhoud was steeds, naast het vak Nederlands, de zorg voor kwetsbare leerlingen op het gebied van leerproblemen en met name dyslexie. Ook de integrale ketenzorg tussen onderwijs en gezondheidszorg heeft mijn speciale aandacht.
Ik huldig het standpunt dat authenticiteit en empathie altijd van belang zijn, evenals ervaring en het volgen van je hart. Omdat omstandigheden altijd wijzigen, zie ik ‘verandering als de enige constante’.”
www.linkedin.com

 

wied-vierkantAdvies: prof. dr. Wied Ruijssenaars

Professor Wied Ruijssenaars van de Rijksuniversiteit Groningen heeft zich bereid verklaard om het project te superviseren en kosteloos als adviseur op te treden. Het project is mede een uitwerking van zijn ideeën, uitgesproken op het Symposium van AmaCura (9 september 2014).
Prof. Ruijssenaars was in 1995 de voorzitter van de Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad en heeft daarmee de weg naar vergoede dyslexiezorg mogelijk gemaakt.