Eduseries is bij het project ‘Dyslexie in transitie’ betrokken om de communicatie en kennisdeling binnen het project vorm te geven. Eduseries biedt online nascholing voor leerkrachten. Dit gebeurt in de vorm van blended learning, binnen zogenoemde ‘EduSeries’. De EduSerie Dyslexie in transitie – Preventie en monitoring in onderwijs en zorg is tot stand gekomen binnen het project ‘Dyslexie in transitie’.

De EduSerie heeft enerzijds als doel om betrokkenen en belanghebbenden bij het project te informeren over de voortgang, bevindingen en ten slotte de uitkomsten van het project. Anderzijds is de EduSerie gericht op deskundigheidsbevordering en kennisdeling tussen alle betrokken binnen onderwijs, zorg en gemeenten, maar ook ouders. De EduSerie maakt dan ook integraal onderdeel uit van de nieuwe aanpak.

 

logoEduseries