De EduSerie Dyslexie in transitie – Preventie en monitoring in onderwijs en zorg is tot stand gekomen binnen het project ‘Dyslexie in transitie’. De EduSerie heeft enerzijds als doel om betrokkenen en belanghebbenden bij het project te informeren over de voortgang, bevindingen en ten slotte de uitkomsten van het project. Anderzijds is de EduSerie gericht op deskundigheidsbevordering en kennisdeling tussen alle betrokken binnen onderwijs, zorg en gemeenten, maar ook ouders. De EduSerie maakt dan ook integraal onderdeel uit van de nieuwe aanpak.

De EduSerie wordt aangeboden in de vorm van blended learning vanuit Eduseries in Utrecht, en bestaat uit online en schriftelijke modules. De schriftelijke modules zijn vooral gericht op informatieoverdracht over de voortgang van en bevindingen uit het project. Deze schriftelijke informatie, in de vorm van digitale nieuwsbrieven en het EduMagazine (EduM), ontvangen de betrokkenen digitaal.

Het online gedeelte is te volgen vanaf elke locatie met een internetverbinding. Dit gedeelte bestaat uit EduTalks door experts binnen en buiten het project en eventueel (een) webinar(s).

 

Instructor