Ga naar de nieuwe website van Preventieve dyslexiezorg

 

Late onderkenning van en hulp bij dyslexie kan grote gevolgen hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Faalangst, onzekerheid en een laag zelfbeeld kunnen het gevolg zijn. Vroege signalering van dyslexie en een vroege behandeling beïnvloeden de taalvaardigheid én het welzijn van kinderen positie

In de Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen, Beek, Schinnen & Stein) is bij invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 een vernieuwend project gestart om dyslexiezorg preventiever, integraler en beheersbaarder qua kosten te maken: Dyslexie in Transitie. Kern van de aanpak is een nauwe samenwerking tussen school én ouders én zorg én gemeente.

De resultaten laten zien dat er minder doorverwijzingen plaatsvinden naar de (dure) dyslexiezorg en alleen de leerlingen met ernstige dyslexie een (terechte) verwijzing naar de zorg krijgen. De aanpak helpt tevens om de hardnekkigheid van de problemen met meer zekerheid vast te stellen, waardoor een kind meer gericht te helpen is. Ook komen andere bijkomende belemmeringen, zoals ADHD en begaafdheid, eerder aan het licht.

Risicoleerlingen die anders misschien zouden zijn doorverwezen maar die eigenlijk geen hardnekkige achterstand en dus geen dyslexie hebben, maken door de interventie een groei door in hun lees- en spellingontwikkeling. Zij kunnen vervolgens weer meedoen met de rest van de groep en hoeven geen onnodig en belastend dyslexietraject te volgen. Ten slotte verwerven leerkrachten aanvullende kennis en vaardigheden via blended learning, waardoor zij beter in staat zijn om vroeg te signaleren en eerder in te grijpen.

Dyslexie in Transitie begon als eenjarige pilot, maar is door de goede resultaten verlengd. Het doel is om op te schalen naar meer scholen, gemeenten en dyslexieaanbieders.

 

Een behandelaar, leerkracht en ouder die meedoen aan het project Dyslexie in Transitie, vertellen over hun ervaringen en de meerwaarde van het project, niet alleen voor de kinderen maar voor alle betrokkenen:


Nieuws

  • Op woensdag 24 oktober 2018 vond de afsluiting plaats van het traject 2017-2018. Tijdens de bijeenkomst kwamen eerst de ouders en kinderen aan het woord die aan het traject hadden deelgenomen. Hun ervaringen waren (zeer) positief. Met name het feit dat er niet gelijk een label op een kind komt en de hulp van het programma Bouw! vonden zij een grote meerwaarde. Lees meer
  • In september 2018 start een groep met de verdiepingscursus, die de modules ‘Kennis en inzicht’ en ‘In de praktijk’ omvat. Wij wensen de deelnemers veel studieplezier!
  • In december 2017 is een nieuwe training Dyslexie in Transitie gestart via Eduseries. Op basis van de feedback die we hebben ontvangen, is de training aangepast en verbeterd. Hartelijk dank voor ieders reactie en veel succes en plezier voor de nieuwe deelnemers!
  • In december 2017 is eveneens een krantenartikel verschenen over Dyslexie in Transitie, in de rubriek ‘Opgroeien in Limburg’.
    Lees het artikel hier of ga naar de pagina ‘Artikelen’ onder Kennis op deze website.

 

 

fotos_home