Het traject maakt gebruik van diverse middelen bij de uitvoering. Zo krijgen deelnemers een ‘blended’ deskundigheidsbevordering aangeboden, en maken scholen gebruik van de programs Bouw! en Letterprins.

 


 

Deskundigheidsbevordering Dyslexie in transitie (blended learning)

Iedere school, die deelneemt aan een of meerdere trajecten, volgt ook een training. Het betreft praktische ondersteuning om de trajecten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

We maken in de training gebruik van ‘blended learning’, oftewel een combinatie van online leren en contactonderwijs. In de training staat de uitwisseling van kennis tussen verschillende experts (leerkrachten, ib’ers en leesspecialisten) centraal. De training bestaat uit drie bijeenkomsten (van elk 2,5 uur) en een online leeromgeving met bronnenmateriaal en opdrachten. Deelnemers voeren deze online modules thuis of op school uit, en werken samen in leerteams van 4 à 5 personen.

De wederzijdse wisselwerking en kennisoverdracht is erop gericht om de dagelijkse praktijk van de begeleiding van leerlingen te versterken. Dit gebeurt door online te werken aan de vergroting van theoretische kennis, maar ook door praktisch aan de slag te gaan met opdrachten in de eigen praktijk en hierover zowel online als in bijeenkomsten met elkaar van gedachten te wisselen.

De blended learning training draagt bij aan een verbetering van de praktijk, maar ook aan de verbetering van de training. De ervaringen en praktijkkennis van de deelnemers vormt namelijk een wezenlijk onderdeel van het aanbod in de training.

De training is geaccrediteerd door het Registerleraar (24 registeruren) en is ontwikkeld door de projectleiding, het schoolbestuur en Eduseries.

 

Bekijk de animatie over wat blended learning betekent voor Dyslexie in transitie


 

Bouw!

Bouw! is een computergestuurde interventieprogramma om leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 tot en met 4 te helpen voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen van vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.

Bouw! bestaat uit ruim vijfhonderd gestructureerde online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof, voorzien van heldere instructies voor de tutor. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar.

In studies van de Universiteit van Amsterdam is onderzocht of Bouw! problemen met lezen en spellen helpt voorkomen bij leerlingen die bij voorbaat al risico lopen. Gebleken is dat leerlingen die het programma volgden, een significant betere leesontwikkeling doormaakten dan de controlegroep.

Zie verder: www.lexima.nl/dyslexiesoftware/bouw

 


 

Letterprins

Letterprins is een leesgame in app-vorm waarmee jonge lezers (groep 3 en 4) spelenderwijs hun woordkennis en leesprestaties kunnen verbeteren.

Om goed te leren lezen is het voor kinderen essentieel om te oefenen, wat niet altijd gepaard gaat met enthousiasme. De leesgame Letterprins maakt het leren lezen leuk! Het spel draait om een kind dat de verdwaalde Letterprins ontmoet en met hem op avontuur gaat. Samen moeten ze door te leren lezen, via letterherkenning, het oefenen van woordjes en begrijpend lezen, de weg naar het kasteel van de Letterprins terugvinden. Letterprins leert het kind niet lezen, maar het kind helpt Letterprins. Dit verhoogt het plezier en de motivatie van het kind. Daarnaast is er na het doorlopen van ieder level een beloning in de vorm van een (virtuele) sticker, ster of een persoonlijke videoboodschap. De videoboodschap kan worden ingesproken door bijvoorbeeld ouders of leerkrachten (Goed gedaan, Lars!!!).

Kenmerken van Letterprins:

  • kind en ouder of leerkracht spelen samen
  • gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
  • afgestemd op het leesniveau van het kind
  • voor gebruik in professionele omgeving

In de leesgame is kennis verwerkt uit diverse onderzoeken naar leren lezen, gedaan door taalkundigen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Zie verder: www.monkeybizniz.com/letterprins